• Chongqing area

  联系人:Mr.Wang

  联系电话:400-888-8888

  Email:webservice@web.net

 • nanjing area

  联系人:Mr Zhang

  联系电话:400-888-8888

  Email:webservice@web.net

 • Chengdu area

  联系人:Mr. Li

  联系电话:400-888-8888

  Email:webservice@web.net

 • Shanghai area

  联系人:Mr Zhang

  联系电话:400-888-8888

  Email:webservice@web.net

Contact number:023-47261128 Marketing Center: Chongqing, Jiulongpo, hyupshin caiyunhu No. 1 villa building 2 production center: Shuangfu Industrial Park, the national free service hotline of Chongqing city Jiangjin: 4008221626 Fax: 023-68176488 e-mail: yufengxl@163.com

Copyright 2015 Chongqing Yu Feng wire & Cable Co., Ltd. all rights reserved All Rights Reserved   Yu ICP preparation 00000000   Technical support:Guide technology